Khuôn Chậu Cảnh Lục Giác ABS

Khuôn Chậu Cảnh ABS bát giác

Khuôn Khay Chữ Nhật ABS

Khuôn chữ nhật vát góc

Khuôn đúc chậu ABS oval


Khuôn oval 45cm

Giá khuôn: 700.000


Khuôn oval 61cm

Giá khuôn: 1.200.000


Khuôn oval 80cm

Giá khuôn: Liên hệ

Khuôn lục giác ống

Khuôn ly tròn

Khuôn tròn

Khuôn lục giác cao đổ đáy

Khuôn chậu vuông

Chân đôn ABS